Editorial Board

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (ISSN:2148-3647)
 
EDITOR IN CHIEF- BAŞ EDİTOR
Prof. Dr. Mevlüt AKÇURA
Çanakkale Onsekiz Mart Universty,
Faculty of Agriculture, Çanakkale / TURKEY
 
EDITORS -  EDİTÖRLER
Assoc. Prof. Dr. Ufuk KARADAVUT
Ahi Evran University
Faculty of Agriculture, Kırşehir / TURKEY
 
 
Assoc. Prof. Dr. Kağan KÖKTEN
Bingöl University,
Faculty of Agriculture, Bingöl / TURKEY
 
 
Assist  Prof. Dr. Şenol YILDIZ
Abant İzzet Baysal University,
Faculty of Agricultural and Natural Siciences, Bolu / TURKEY
 
Prof. Dr. Burhan KARA
University of Süleyman Demirel,
Agricultural Faculty, Isparta / TURKEY
 
EDITORIAL ADVISORY BOARD - BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
 
Alikram ABDULLAYEV, Bakü, AZERBAIJAN Bekir KAYACAN, Düzce Univ., Düzce, TURKEY
İzzet AÇAR, Harran Univ., Şanlıurfa, TURKEY Saliha KIRICI, ÇU, Adana, TURKEY
Rafet ARSLANTAŞ - Atatürk Üniv. Erzurum- TURKEY Khalid Mehmood KHAWAR, AnkaraUniv., TURKEY
Filiz AYANOĞLU, Mustafa Kemal Univ., Hatay TURKEY Ali KOÇ, Osmangazi Univ., Eskişehir, TURKEY
Salih AYDEMİR, Harran Univ., Şanlıurfa, TURKEY Mustafa KÜSEK, KSÜ, Kahramanmaraş, TURKEY
Faheem Shehzad BALOCH,Nigde Univ.,TURKEY Hasan MERDUN, Akdeniz Univ., Antalya, TURKEY
Cemil BİLGİLİ, Çankırı Karatekin Üniv., Çankırı, TURKEY Nuray Mücella MÜFTÜOĞLU, ÇOMU, Çanakkale, TURKEY
Nazife EROĞLU YALÇIN- TUBİTAK MAM Gebze-Kocaeli / TURKEY Metin MÜJDECİ, SDU, Isparta, TURKEY
Bekir BÜKÜN, Dicle Univ., Diyarbakır, TURKEY Nusret ÖZBAY, Bingöl Univ., Bingöl, TURKEY
Ömer CAMCI, Mustafa Kemal Univ., Hatay, TURKEY Saim ÖZDEMİR, Sakarya Univ., Sakarya, TURKEY
Nafiz ÇELİKTAŞ, Mustafa Kemal Univ., Hatay, TURKEY Halil Barış ÖZEL, Bartın Univ., Bartın, TURKEY
Oktay ERDOĞAN, Hacı Bektaş Univ., Nevşehir, TURKEY  Mustafa ÖZKAN, Uludağ Uni. Bursa, TURKEY
Jiban SHRESTHA - Nepal Agriculturel Research Council, NEPAL Hakan ÖZKAN, ÇU, Adana, TURKEY
İsmail TAŞ - ÇOMÜ Ziraat Fakültesi- Çanakkale /TURKEY Çetin PALTA, Necmettin Erbakan Uni., Konya, TURKEY
Hanife GENÇ, ÇOMU, Çanakkale, TURKEY Irina PAVLENKO - Tavriçeskiy Ünv, Kırım, UKRAINE
Levent GENÇ, ÇOMU, Çanakkale, TURKEY Refik POLAT, Karabük Univ., Karabük, TURKEY
İbrahim GENÇSOYLU, Adnan M.Üni., Aydın, TURKEY Receb REHİMLİ, Bakü, AZERBAIJAN
Ahmet GÖKKUŞ, ÇOMU, Çanakkale, TURKEY Jason ROWNTREE, MSU/USA
Aleksandra GUMENNAYA, Kiev–Mogilyansk, UKRAINE Qamar SAEED, ZakariyaUniv., Multan, PAKISTAN.
Erdemir GÜNDOĞMUŞ, Adnan Menderes Univ., Aydın, TURKEY Svetlana SHEHLA, Kırım Simferopol- UKRAINE
Isfendiyar HACIYEV, Bakü, AZERBAIJAN Ahmed Shems Al-Dien SHAABAN - Univ. of Aleppo, SYRIA.
Murteza HASANOĞLU, Bakü, AZERBAIJAN Alper SİNAN, Sinop Univ., Sinop, TURKEY
Rüştü HATİPOĞLU, ÇU, Adana, TURKEY Muhammad Qasim SHAHİD, NIGBE,Faisalabad, PAKISTAN
Zafer A. HANDOO, USDA-ARS/USA Mehmet Ali SÖĞÜT, SDÜ, Isparta, TURKEY
Hakan İNCİ, Bingöl Univ., Bingöl, TURKEY Suat ŞAHİNLER, Uşak Univ., Uşak, TURKEY
Burhan KARA, SDÜ, Isparta, TURKEY Cafer TÜRKMEN, ÇOMU, Çanakkale, TURKEY
Sedat KARADAVUT, Trakya Univ., Edirne, TURKEY Levent ÜNLÜ,Selçuk Univ., Konya, TURKEY
Hamit KAVAK, Dicle Univ., Diyarbakır, TURKEY Bill WOLFE , Georgia's Public Liberal Arts Unviversity-USA
Ergin KARİPTAŞ, Ahi Evran Univ., Kırşehir, TURKEY Andrey Vershitsky, Kırım Simferopol- UKRAINE
Yalçın KAYA, Trakya Üni, Edirne, TURKEY Mehmet YAVUZ, Artvin Çoruh Univ., Artvin, TURKEY
Hojjat Hasheminasab , Razi University Kermanshah/IRAN Aysun Çavuşoğlu ,Kocaeli Üniversitesi/Kocaeli/TURKEY
 Tugay AYAŞAN, Doğu Akdeniz GKTAE/Adana/TURKEY Syed Muhammad ZAKA, ZakariyaUniv.,Multan, PAKISTAN
   
   
 
Turkish Language Editor - Türkçe Dil Editörü : Yasemin OKUMUŞ
English Language Editor - İngilizce Dil Editörü: Faheem Shehzad BALOCH
Editorial Secretary - Sekreterya : Ersin KARAKAYA Bingöl ÜniversitesiBingöl /TURKEY 
Mehmet Fatih YILMAZ DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Kahramanmaraş/Turkey